Üzletszabályzat

TOKYO SOLAR HUNGARY KFT – Internetes üzletszabályzat –

A Tokyo Solar Kft. internetes oldala (www.tokyosolar.hu) kizárólag az ügyfelek tájékoztatására, rendeléskövetésre és online kapcsolattartásra szolgálnak. Oldalainkon szereplő árak tájékoztató jellegűek. Az adatok nagy mennyiségére való tekintettel fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben a termék ára időközben megváltozott, úgy a már leadott, de még nem teljesített rendeléseknél az árat módosítsuk. Ezen esetben az ügyfelet külön értesítjük, aki eldöntheti, hogy a megváltozott árat elfogadja-e, vagy nem és ezen utóbbi esetben a rendelését töröljük a rendszerből.

Kérjük, hogy kizárólag azon esetben használja oldalainkat, amennyiben ezen Internetes Üzletszabályzattal egyetért, mivel Megrendelése leadása esetén Ön egyetért és elfogadja ezen Internetes Üzletszabályzat tartalmát! Oldalainkon online fizetés nem lehetséges, áruházunk kizárólag online megrendelés leadásra szolgál.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

1.a. A Tokyo Solar Kft. Internetes Áruházában leadott vásárlói igények kizárólag azon esetben minősülnek írásos megrendelésnek, ha a rendszerben a megrendelést rögzítettük és visszaigazoltuk. A Tokyo Solar Kft-nél megrendelést leadhat faxon, telefonon, email-en is. Ezen vásárlói igényekre szintén ezen Üzletszabályzat érvényes.

1.b. A Tokyo Solar Kft-nél bárki leadhatja vásárlói igényét. A vásárlói igények feladása a Tokyo Solar Kft. Internetes Áruházában kizárólag elektronikus úton, Interneten keresztül lehetséges. A Tokyo Solar Kft. telefonon, faxon, e-mailen, levélben feladott vásárlói igényeket is elfogad, azonban a Tokyo Solar Kft. Internetes Áruházában nyújtott kedvezményeket csak Interneten regisztrált ügyfeleinknek tudjuk biztosítani. A vásárlói igényeket kizárólag érvényes regisztrációval rendelkező ügyfelek adhatják le. A felhasználó a regisztráció megtételével elfogadja a Tokyo Solar Kft. Internetes Üzletszabályzatát, ezt magára nézve kötelező jellegűnek veszi.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.a. A Tokyo Solar Kft. Internetes rendelési szolgáltatásait kizárólag regisztrációval rendelkező ügyfelek vehetik igénybe. A rendszer a regisztrációkat rögzíti, így az ügyfeleknek nem kell minden vásárlás előtt külön regisztrációt létrehozniuk.

2.b. A regisztrációs űrlap kitöltésénél a felhasználó vállalja, hogy csak a valós személyes adatait adja meg. A rendszer az ügyfél IP címét rögzíti. Téves adatok, vagy szándékosan megadott valótlan adatok megadása esetén a megrendelések teljesítése során felmerült többletköltségek a vásárlót terhelik.

2.c. A hibás, vagy valótlan adatokat tartalmazó regisztrációt a felhasználó előzetes értesítése nélkül automatikusan töröljük.

2.d. Azonos IP-címről többszörösen leadott hibás vagy valótlan adatokat tartalmazó regisztrációk esetén a Tokyo Solar Kft. fenntartja a jogot, hogy az Internetes Áruház ügyfelei közül kizárja a felhasználót, IP-címét az Internetes Áruház blokkolja. Amennyiben a felhasználó úgy ítéli meg, hogy IP-címét az Internetes Áruház blokkolja, reklamációját a tokyosolar@gmail.com email-címre küldheti.

3. AZ ÁRUHÁZBAN SZEREPLŐ TERMÉKEK

3.a Valamennyi termékhez lehetőségeink szerint a Tokyo Solar Kft. termék tájékoztatót mellékel. Az árucikk információs oldaláról a felhasználó részletesen megismerheti a termék jellemzőit. Az ismertető esetleges hibái, pontatlanságaiért a Tokyo Solar Kft. felelősséget nem vállal.

3.b A Tokyo Solar Kft. Internetes Áruházában szereplő árak minden esetben tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát a Tokyo Solar Kft. fenntartja. Az árváltozások, szállítási feltételek változása esetén az ügyfelet előzetesen írásban értesíti a Vevőszolgálat, a rendelést a vásárló részéről történő megerősítéséig a rendszer felfüggeszti megrendelés szállítását, teljesítését. Az Internetes Áruházban szereplő árak tartalmazzák mind a nettó, mind a fizetendő bruttó árat (ÁFÁ-val növelt érték). A Webáruházban a minimum szállítási költség 3000 Forint.

3.c. A Tokyo Solar Kft. Magyarország területén kívüli országokba is teljesít szállításokat, kiszolgál vásárlói igényeket. Ezen esetben az Internetes Áruházban leadott vásárlói igényeket speciálisan kezeli a Vevőszolgálat. Az Internetes Áruház árai irányadó árak, az ügyfél részletes tájékoztatást kap az esetlegesen beadandó extra információk szükségességéről (pl. EU-ban rendelkezik-e EU-adószámmal, EU-n kívüli szállításoknál szüksége van-e az ügyfélnek extra dokumentumokra: pl. EUR1, stb.). Ezen esetekben az ügyfél a rendelés rögzítése után külön tájékoztatást kap írásban arról, hogy további költségek felmerülnek-e a megrendelés teljesítéséhez. Amíg az ügyfél nem erősíti meg ezen levélre leadott válaszával a megrendelési igényét, addig a rendszer a megrendelés teljesítését felfüggeszti.

4. GARANCIA, SZAVATOSSÁG

4.a Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

4.b Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.

4.c. A Tokyo Solar Kft. Internetes Áruházában kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre.

4.d. A Tokyo Solar Kft. a bizonyítottan hibás terméket visszaveszi és újra cseréli. A hiba bizonyításának feladata kizárólag a gyártó, importőr által lehetséges, szakvéleményét az ügyfél magára nézve kötelezően elfogadja. A cseregarancia a termékek esetén csak a sérülésmentes, tartozékokkal együtt, hiánytalanul, eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes.

4.e. A nem garanciális javítások költségét, a bevizsgálás díját és a javítással kapcsolatos egyéb költségeket az ügyfél előzetes javítási kalkuláció alapján vállalja. A nem garanciális javítást kizárólag a vevő erre irányuló egyértelmű írásos megrendelése esetén indíttatjuk el.

5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

5.a. A Tokyo Solar Kft. Internetes Áruházában leadott vásárlói igényeknél az ügyfél kijelenti, hogy elfogadja jelen Üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.

5.b. A Tokyo Solar Kft. Internetes Áruházában történő vásárlói igény megjelölésekor a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt. Az ügyfél hibájából eredő téves szállításokért, technikai problémákért a Tokyo Solar Kft. felelősséget nem vállal.

5.c. Termékeket az EU országaiba, Magyarországra és az EU-n kívüli (szankció miatt nem kizárt) országokba tudunk szállítani.

5.d. Az ügyfél köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

5.e. A kiszállítást megelőzően a Tokyo Solar Kft. értesítést küld az ügyfélnek a konkrét kézbesítés időpontjáról. A vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a levélben közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő. Az ügyfél azon esetben, ha a csomagot a megadott időben ennek ellenére nem veszi át, a terméket Tokyo Solar Kft. irodájában átveheti, vagy újabb kiszállítást kérhet saját költségére. Amennyiben ezen esetben az Ügyfél a Tokyo Solar Kft. irodájában veszi át a terméket, a kiszállítás díját nem igényelheti vissza.

5.f. Az Ügyfél a vevői igény bejelentése után a teljesítésig bármikor módosíthatja a megrendelését. Így azon esetben például, ha házhozszállítást kért, azonban utólag jelzi, hogy mégis inkább irodánkban venné át a terméket, a szállítási díjat külön nem számítjuk fel.

6. VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

6.a. Az ügyfél jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét kizárólag írásban jelezheti. A vásárlástól való elállás ténye a Tokyo Solar Kft. Internetes Áruházának rendszerében rögzítésre kerül, az ügyfél írásos visszajelzést kap. Amennyiben ez a lemondást követő 48 órában nem történik meg, az ügyfél feladata meggyőződni arról, hogy a lemondási szándék valóban megérkezett-e a Tokyo Solar Kft. Vevőszolgálatára (tokyosolar@gmail.com ).

6.b. Szállítási időpont tolódása, áruhiány esetén az ügyfél bármikor jogosult a megrendelését költségek nélkül visszamondani.

7. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

7.a. A Tokyo Solar Kft Internetes Áruházában való vásárlás feltételezi az ügyfél részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

7.b. A Tokyo Solar Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: -Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. -Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Tokyo Solar Kft. Internetes Áruház akadálytalan működését és a vásárlást. -Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. -Bármely levél – függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – , de főleg bármilyen adat elvesztése. -Bármely szoftver nem megfelelő működése. -Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

7.c. A Tokyo Solar Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Tokyo Solar Kft. Intentes Áruházához való csatlakozás miatt következett be.

7.d. Az ügyfél felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

7.e. Egyedül az ügyfél felelős a Tokyo Solar Kft. Internetes Áruházához kapcsolódásáért és az Internetes Áruházban történő vásárlásért.

7.f. A Tokyo Solar Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis major esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

7.g. A Tokyo Solar Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Fer-gum 2000 Kft. Internetes Áruházában történő megjelentés időpontjától lép életbe.

7.h. A Tokyo Solar Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a Tokyo Solar Kft. Internetes Áruházát, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Tokyo Solar Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz.

7.i. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Tokyo Solar Kft. Internetes Áruházában. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

7.j. A Tokyo Solar Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Tokyo Solar Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

7.k. Abban az esetben, ha az ügyfél bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Tokyo Solar Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és az ügyfél nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

8. SZEMÉLYES ADATOK

8.a. Az ügyfél személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

8.b.A Tokyo Solar Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók a Tokyo Solar 0 Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

8.c. Az ügyfél beleegyezik, hogy a Tokyo Solar Kft-nél bármilyen formában megadott adatait a Tokyo Solar Kft. az ügyfél részére történő marketing tevékenységek céljára (telemarketing, postai tájékoztatóanyag) felhasználja.

9. VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIA

8 nap visszavásárlási garancia. Ha a termék nem felel meg az elképzeléseinek, és 8 napon belül érvényesíti visszavásárlási igényét a 17/1999. Kormányrendelet értelmében minden kötöttség nélkül visszafizetjük az árát. Az elállási jog feltételeiről: Az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat megrendelésétől és a szerződéstől. Ebben az esetben a Tokyo Solar Kft köteles az Ön által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Ön, azaz a fogyasztó viseli. A fogyasztót ( Önt ) ezen felül egyéb költség nem terheli. A Tokyo Solar Kft azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy terméket kizárólag számlával együtt tudunk visszavenni vagy cserélni. Írásban történő elállás esetén a vevőnek elegendő az elállási nyilatkozatát, igazolható módon, 8 munkanapon belül feladni mely feladásnak a költsége önt terheli, ami után a visszavásárlási garancia a fentebb leírtak alapján érvényesíthető.

TOKYO SOLAR HUNGARY Kft. – Vevőszolgálat

Székhely: 2724 Újlengyel Határ utca 12.
Tel.: 06-20-442 31820
tokyosolar@gmail.com
EU adószám: HU 23048658-2-13

Scroll to Top

Kérj díjmentes szaktanácsot

Hatékonyan szeretnéd csökkenteni energia kiadásaid?

Kérj díjmentes visszahívást a telefonszámod megadásával.

📲 Ha van most pár perced és gyorsítósávra helyeznéd a folyamatot, akkor keress nyugodtan: +36 20 252 0920

Új érdeklődő, tokyosolar.hu (#6)